Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de HITMA UltraPure-website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. HITMA UltraPure B.V. staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze internetsite gepresenteerde informatie behoren toe aan HITMA UltraPure B.V.
HITMA UltraPure respecteert de privacy van de bezoekers van de website en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. HITMA UltraPure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites, omdat deze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door HITMA UltraPure B.V.